Programi i projekti


„Z-eko“     Početkom godine započeli smo s provedbom projekta „Z-eko“ u sklopu poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019/2020. godinu. Glavni cilj projekta je potaknuti mlade na promjenu uloge iz pasivnog u aktivnog građanina u društvu kroz rješavanje specifičnih lokalnih problema u lokalnoj zajednici – Zeleni telefon. Projekt pod nazivom „Z-eko“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalne politike u sklopu prioritetnog područja mladi i održivi razvoj zajednice te je partner na projektu Grad Čakovec.

RE-USE u praksi: volonterski program u području ponovne upotrebe otpadnih materijala
Projekt je odobren u sklopu projekta lokalnih i regionalnih volonterskih centara u 2018. godini dok je, sam cilj projekta uspostavljanje i razvoj volonterskog programa u srednjoj školi s ciljem promocije volonterskog rada za opće dobro na području zaštite prirode i okoliša. Partneri na projektu su: Grad Čakovec, Gospodarska škola Čakovec i Volonterski ured Međimurja (VUM). Trajanje projekta je od 01.08.2018. do 31.07.2019. godine i u potpunosti je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

“ODLUČI DANAS ZA BOLJE SUTRA!”

U partnerstvu s LAG-om Međimurski doli i bregi provodimo projekt “ODLUČI DANAS ZA BOLJE SUTRA!” u području “Informiranja o EU – konzultacije s građanima” koji u potpunosti financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Cilj projekta je informiranje i educiranje OPG-ova s područja Međimurske županije o mogućim rješenjima glede očuvanja prepoznatljivosti i zaštite geografskog podrijetla i identiteta domaćih proizvoda te problema s kojima se poljoprivrednici svakodnevno susreću, a usko su vezani uz problematiku klimatskih promjena. Kroz projekt također želimo potaknuti OPG-ove u uključivanje kroz predstavljanje primjere dobre prakse u Međimurskoj županiji, a sve u svrhu predlaganja novih i inovativnih rješenja na području klimatskih promjena, poljoprivrede, gospodarstva, EU fondova i zaštite okoliša s ciljem kreiranja bolje budućnosti, kako za OPG-ove, tako i za cijelu zajednicu.

UČIONICA NA OTVORENOM
Naglasak projekta je na uvođenju „učionice na otvorenom“ u području osnovnih škola kako bi se ukazalo na značaj održavanja nastave na otvorenom što je praksa u mnogim europskim zemljama. Ovim projektom djeci i mladima omogućilo se da steknu znanje o ekološkim temama te da se okušaju u konkretnim aktivnostima kao što su uređenje školskog dvorišta elementima koji će se izraditi od otpadnih materijala. Također, kao bitan element svake učionice na otvorenom posadili smo i poučni vrt kako bi djeca naučila prepoznati različite vrste biljaka. Partneri na projektu su bili: OŠ Nedelišće – PŠ Dunjovec i OŠ Strahoninec. Projekt je financirala Međimurska županija.

ZEON-ova ŠKOLA U PRIRODI
Uspostavljanje izvaninstitucionalnog programa kroz model kvalitetne i nenametljive izvannastavne edukacije na tematskom području zaštite okoliša i prirode. Projekt se provodio u partnerstvu s I. osnovnom školom Čakovec dok ga djelomično financira Grad Čakovec kroz financijske potpore projektima i programima u društvenim djelatnostima Grada Čakovca u 2018. godini.


ZELENA ŠKOLA: USPOSTAVLJANJE EDUKACIJSKOG PROGRAMA ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA
Projekt koji je odobren u sklopu programa u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018. Provodit će se u I. osnovnoj školi Čakovec koja je ujedno i partner na projektu zajedno s Gradom Čakovcom, a sami cilj projekta je uspostaviti održivi izvaninstitucionalni program zaštite okoliša i prirode. Promicanje zaštite i očuvanja prirode te volonterstva kod djece uvođenjem izvaninstitucionalnih kreativnih radionica. Projekt u trajanju od 11 mjeseci i u potpunosti je financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.


Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis je korisnik INSTITUCIONALNE PODRŠKE Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

 

KRENI ZELENO!: USPOSTAVLJANJE VOLONTERSKOG PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
Uspostavljanje volonterskog programa u svrhu stjecanja kompetencija i promocije volonterskog rada za dobrobit zajednice na području zaštite okoliša i prirode te uspostavljanje bolje suradnje između aktivnih dionika u društvu. Projekt se provodi u partnerstvu: Grad Čakovec, Javna ustanova za zaštitu prirode – Međimurska priroda, Međimursko veleučilište. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

UREĐENJE VRTIĆKIH DVORIŠTA ELEMENTIMA ZA IGRU I BORAVAK IZRAĐENIH OD OTPADA
je građanska akcija koju financira Regionalna zaklada za lokalni razvoj ZAMAH u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, a ZEO Nobilis je provodi u suradnji sa Dječjim vrtićem Cvrčak u periodu od 2.07. do 1.10. 2017. Pitanje dječje igre na otvorenom posebice je važno u današnje vrijeme kada sve više djece od najranije dobi dio dana borave u dječjim vrtićima dok bi igra kao bitan dio zdravog života djece trebala poticati razvoj mentalnih i tjelesnih sposobnosti. Kako je međimurska županija predvodnik u pogledu sustava gospodarenja otpadom, ovom akcijom pokazalo bi se djeci, roditeljima i široj javnosti kako se određene vrste otpada kao što su plastične boce, stare gume i otpadno drvo mogu ponovno iskoristiti za nešto kreativno i funkcionalno.


ZVJEZDANO NEBO
Svjetlosno onečišćenje (zagađenje) svako je suvišno rasipanje umjetne svjetlosti izvan područja, koje je potrebno osvijetliti (nepotrebna i prekomjerna rasvjeta), tj. promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana unošenjem svjetlosti proizvedene ljudskim djelovanjem. Uzrokuje mnoge štetne pojave poput zdravstvenih problema, narušavanja ekosustava te remećenja astronomskih promatranja. Svjetlosnim onečišćenjem nepotrebno se troši energija, uzaludan je financijski trošak te nepotrebno dolazi do emisije CO2 što šteti okolišu. Prirodni ritam dana i noći potreban je za normalno funkcioniranje većine živog svijeta. Pretjerana umjetna svjetlost noću u nekim je ekosustavima ozbiljna prijetnja opstanku vrsta. Cilj projekta „Zvjezdano nebo“ upravo je promoviranje i informiranje građana o svjetlosnom onečišćenju i ekološkoj rasvjeti, a financiran je od strane Grada Čakovca.

logo-horizontalPROJEKT ZA ŠUMSKA PODRUČJA REGIONALNOG PARKA MURA-DRAVA/ GLOBALL GREENGRANTS FUND
Nositelj projekta je Savez udruga „Dravska liga“ a partneri su njezine članice, „Franjo Koščec“ iz Varaždina (Varaždinska županija), „Zeleni Osijek“ iz Osijeka (Osječko-baranjska županija), „Prirodoslovno društvo Drava“ iz Virovitice (Virovitičko-podravsk županija) te „ZEON“ iz Čakovca (Međimurska županija). Ciljevi ovog projekta za područje svake od županija su: prikupiti podatke i provesti analizu o postojećim problemima i stanju šumskih staništa, provesti kampanju podizanja svijesti, informiranja građana o stanju na terenu, posebno lokalne OCD-e, privatne vlasnike šuma i poljoprivrednih površina te napraviti prijedlog programa za monitoring s udrugama partnerima i zainteresiranom javnošću koje obuhvaćaju područje Regionalnog parka Mura-Drava. Projekt je odobren u sklopu fonda za ekološku održivost i socijalnu pravdu „Globall Greengrants Fund“.


Transformacija logotipTRANSFORMACIJA – NOVI PRISTUP UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM I NATURA 2000 PODRUČJIMA

Glavni cilj projekta je primjena najboljih pravnih alata i praksi za povećanje sudjelovanja javnosti, transparentnosti i borbe protiv korupcije u pitanju upravljanje upravljanja zaštićenim i vrijednim prirodnim resursima. Projekt se provodi u zaštićenim područjima i ekološkoj mreži NATURA 2000 u sedam županija i uz četiri međunarodne rijeke: Kupu, Muru, Dravu i Dunav.

Partneri:  Zeleni Osijek, ZEO Nobilis, Eko Pan te WWF Austrija u partnerstvu sa Pravnim fakultetom Osijek.

Projekt financira Europska unija u sklopu IPA komponente – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija i sufinancira Ured za udruge vlade Republike Hrvatske.


kockica-hrvPARTNERSTVA ZA OKOLIŠ

Puni naziv projekta: Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona

Trajanje projekta: 1.1.2015. – 1.1.2017. (24 mjeseca), a budžet: 225.661,87 €

Financijska podrška: EU (90%) u okviru Grant sheme Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj u okviru provedbe I komponente IPA 2011 (Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2011) i Ured za udruge Vlade RH.

Više o projektu možete pročitati   http://eko-pan.hr/partnerstva-za-okolis/   i   http://www.zeleni-telefon.org/

1reVITAlizacija

Na području općine Nedelišće nalazi se vodocrpilište koje svakodnevno koristi gotovo 90% pučanstva Međimurske županije. Vodocrpilište je od velike važnosti i kako bismo ga u što većoj mjeri zaštitili u narednim mjesecima krećemo sa građanskom akcijom „ReVITAlizacija“. Građanskom akcijom pošumljavati će se II. zona vodocrpilišta, u svrhu stvaranja eko zaštitne zone prvenstveno sa svrhom očuvanja izvora pitke vode. Ujedno će se predmetnom akcijom pružiti pozitivan primjer i model povećanja površina pod šumama pošto Međimurska županija ima najmanju pošumljenost u odnosu na ostale županije u Republici Hrvatskoj.

Trajanje akcije je od 01.10.2015. do 31.12.2015.,a akcija se provodi u suradnji sa Međimurskim vodama d.o.o. i Cedrus Forest d.o.o. Građanska akcija financirana je od strane Regionalne zaklade za lokalni razvoj „Zamah“.

SUNCOKRETOV KRUG

^0421CC71F093BA377986BE4D400E7CD6DE39F598029EA8160F^pimgpsh_fullsize_distrOvim projektom želimo uspostaviti model kvalitetne i nenametljive edukacije kojom bi se obuhvatila većina djece i mladeži Grada Čakovca, na tematskom području zaštita okoliša i prirode. Edukativne radionice ćemo provoditi u suradnji s Knjižnicom “Nikola Zrinski” Čakovec. Materijale koji nastaju iz radionica će se prezenitrati u Knjižnici i na trgu povodom Dana planeta Zemlje. Korisnici programa su učenici od prvog do četvrtog razreda i djeca koja pohađaju knjižnicu. Cilj koji se postiže provedbom projekta je organizirati djecu u izvan školske aktivnosti raznih profila, poboljšanje kvalitete življenja stanovnika. Projekt financira Grad Čakovec.


enerGO!

finale logo enerGOCiljevi i aktivnosti su prepoznavanje i korištenje potencijala obnovljivih izvora energije na području Međimurske županije, vršenje promocije obnovljivih izvora energije, pokretanje novih aktivnosti i investicija te povećanje svijesti javnosti o energetskoj učinkovitosti i važnosti obnovljivih izvora energije. Ciljevima se očekuje veća iskoristivost obnovljivih izvora energije na području županije u budućnosti te veća educiranost javnosti i potencijalnih investitora. Edukacijski program provodit će se u obliku seminara, radionica. Projekt financira: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva, Grad Čakovec.


CRTIĆ O OTPADU

imagesCAZ1KSA0U široj javnosti jako dobro poznata akcija „Kam se koje smeče meče“ zapravo je zajednička kampanja dviju institucija: udruge ZEON i tvrtke GKP „Čakom“ iz Čakovca. Razmišljali smo što bi se djeci i roditeljima moglo ponuditi, a da bude zanimljivo i jednima i drugima, korisno i pedagoški opravdano. Zaključili smo da naša udruga u suradnji s Školom animiranog filma (ŠAF) iz Čakovca može pridonijeti poboljšanju i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena djece gledajući animirani film (crtić) na temu otpad. Projekat financira Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM.


DIJALOGOM S CIVILNIM DRUŠTVOM DO BOLJEG OKOLIŠA

Osposobljavanje okolišnih organizacija civilnog društva za nadzor i poticanje provedbe Arhuške konvencije u Hrvatskoj.

CIVIL-DIALOGUE_logo_mikroPartneri: ZEO Nobilis, Zelena Istra, Zelena akcija, Eko Pan
Suradnici: MZOP, Državna škola za javnu upravu
Ciljne županije: Međimurska, Istarska, Karlovačka, Zagreb
Opći cilj: Poboljšanje primjene Arhuške konvencije u Hrvatskoj

Ciljevi: Izgradnja kapaciteta okolišnih OCD-a za praćenje i provedbu AK u Hrvatskoj s naglaskom na pristup pravosuđu; Jačanje suradnje tijela javne uprave na državnoj i lokalnim razinama i akademskih institucija s okolišnim OCD-ima; Jačanje svijesti javnosti o pravu na pristup informacijama, sudjelovanju javnosti i pravu na pristup pravosuđu u pitanjima okoliša. Ukupni iznos: 154.048,97 € – iznos koji financira EU


“123 IDEMO KOMPOSTIRATI”

123-logoProjekat 1 2 3  IDEMO KOMPOSTIRATI  počeo je u studenom 2009. godine, a financiralo ga je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Nastavili smo provoditi projekat  u 2011. godini uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te će se nastaviti u sljedećoj godini.
CILJEVI PROJEKTA SU:
– mobilizirati sve čimbenike u gospodarenju otpadom na odvajanje, odvojeno odlaganje i kompostiranje
– educirati djecu, mladež i građane kroz posebno osmišljene radionice
– publicirati projekt putem letaka, postera
zeon_nobilic_-_brosura__kompostiranje_


EDUKACIJSKI EKOLOŠKI CENTAR NERKA

od samog početka djelovanja udruge Nobilis aktivnosti su u većini slučajeva bile usmjerene na edukaciju djece i mladeži za odgovoran odnos prirode i okoliša. Nastao je 2001. godine kao sjedinjeni koncept svih edukativnih programa koje članstvo udruge ZEON provodi od 1998. godine. Centar ima svoju terensku bazu na jezeru Ribnjak u Šenkovcu. U sklopu tog projekta održavaju se radionice, kampovi, seminari, predavanja, izleti, škole u prirodi, te svi drugi oblici odgoja i obrazovanja za okoliš …
Rad Eko-centra ovisi o godišnjim donacijama, jer centar nema stalnog pokrovitelja.
Cilj ovog projekta je edukacija djece i mladeži i uspostava stalne suradnje između obrazovnih institucija i udruge Nobilis na području izvan istitucionalnog obrazovanja.
NERKA PROGRAM


ZELENI TELEFON

ZT LOGO (NOVI)Zeleni telefon je besplatan servis namijenjen VAMA, GRAĐANIMA koji trebate pomoć u rješavanju problema vezanih uz zaštitu okoliša, a ne znate kome se obratiti. Glavna aktivnost ZT-a je primanje dojava građana o problemima vezanim uz okoliš iz njihovog susjedstva te rješavanje tih problema. Naš tim pomoći će Vam uz potpunu diskreciju. Po zaprimanju poziva ćemo Vas uputiti na nadležne službe ili ćemo sami sudjelovati u upravnom postupku kako bi problem riješili. Po potrebi ćemo izaći na teren ili kontaktirati medije. Ovim putem apeliramo sve građane da se aktivno uključe u rješavanje problema lokalne zajednice prijavljivanjem svih vrsta zagađenja, devastacija kao i ostalih slučajeva kojim se narušava ekološka ravnoteža ili ugrožava zdravlje građana, na broj zelenog telefona kako bi zajedno pridonijeli njihovom rješavanju! Ne garantiramo da možemo svaki problem riješiti, ali ćemo svakako dati sve od sebe.

Nazovite nas na broj 072 123 456, 097 736 4189, možete nam poslati prijavu na zeleni.telefon@ck.t-com.hr i rado ćemo Vam pomoći.


KAM SE KOJE SMEČE MEČE

pokriva 90% stanovništva Međimurja, s ciljem edukacije o potrebi odvojenog skupljanja, odlaganja i vraćanja u reciklažni proces otpada iz kućanstava i industrije. Ovaj projekt provodimo u suradnji sa GKP “Čakom”, “Murs-ekom” i GKP “Pre-kom”. Ciljevi projekta su: mobilizirati sve čimbenike u gospodarenju otpadom na odvajanje i vraćanje u proces reciklaže, educirati djecu/mladež/građane kroz posebno osmišljene radionice i nastavu, publicirati letke, priručnike, potaknuti građane na recikliranje.


OTVORIMO VRATA

nobilis-zelenkoProgram Otvorimo vrata započeli smo 2006. godine, putem kojeg provodimo edukacijske radionice / igraonice / akcije / treninge / predavanja na temu: Sudjelovanje javnosti u donošenju odluka; Obnovljivi izvori energije; Gospodarenje otpadom; Ušteda energije; Očuvanje voda; Klimatske promjene; Eko Zakoni; Natura 2000; Zaštita okoliša; Priroda i ja; Krš, špilje i jame; Mura, Mura, globoka si voda ti; Društvena odgovornost tvrtki / partnera; Izrada lokalnih planova održivog razvoja; Nakladništvo – tisak materijala …

Cjenik radionica:
1 sat – 175 kn
2 sata – 350 kn
4 sata – 600 kn
8 sata – 1200 kn
– uključuje pripremu i materijale za sudionike/ce radionica.
Ukoliko želite da u vašem vrtiću, školi, fakultetu, udruzi ili organizaciji provedemo neku od ovih interaktivnih radionica ili imate dodatna pitanja, javite nam se na zeo.nobilis@ck.t-com.hr ili 099 863 2460.

OBILJEŽAVANJE DATUMA VEZANIH UZ ZAŠTITU OKOLIŠA

Svjetski dan zaštite vlažnih staništa, Svjetski dan voda, Dan Planeta Zemlje, Dan zaštite čovjekova okoliša, Međunarodni dan zaštite biološke raznolikosti, Svjetskog dana zaštite okoliša itd. Vidi aktualni link!

Provedeni (završeni) programi i projekti

MJESEC HRVATSKIH RIJEKA
Logo1mali (1)Kroz „Mjesec hrvatskih rijeka“ je predstavljeno „Sedam riječnih čuda Hrvatske“, koji se ističu zbog svoje bogate biološke i krajobrazne raznolikosti. Muru, Dravu i Dunav kao bisere kontinentalne Hrvatske; Savu s najvećim nizinskim poplavnim šumama i iznimnim primjerom ljudske prilagodbe poplavama; Zrmanju od koje svi ostaju bez daha; Neretvu kao jako vrijednu i zanimljivu smaragdnu rijeku; te Omblu, najkraću rijeku Hrvatske čiji je izvor centar špiljske biološke raznolikosti Dinarida. Kampanja je dio međunarodnog projekta čiji je glavni cilj promocija održivog upravljanja prekograničnim riječnim sustavom Dunava, Drave i Mure. WWF je ovim projektom doprinjeo proglašenju UNESCO-vog Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Hrvatskoj i Mađarskoj.

ZELENI PLAN DJELOVANJA (Zelena Agenda)

je projekt koji je višegodišnji, usmjeren na razradu strategije održivog razvoja lokalnih zajednica po principima Lokalne agende 21, u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Ovo je jedan od najznačajnijih okolišnih projekata (s dugoročnim efektom) koji različitim akcijama uključuje širu javnost u proces izrade lokalnog dokumenta za održivo gospodarenje prirodom i okolišem.

PROJEKT „DRAVA-NATURA 2000“

Ciljevi projekta su da se potakne razvoj primjerenih sportsko-rekreativnih sadržaja, razvoj održivog turizma i poveže prirodnu baštinu s kulturnom ponudom naselja uz rijeku, te informira javnost o Natura 2000 područjima putem primjera dobre prakse iz EU i provede edukacija djece i mladeži o posebnostima rijeke i prostora uz Dravu. Projekt je financiralo Ministarstvo kulture. Provedene su brojne aktivnosti kako bi se realizirali ciljevi projekta kao što su: 1. Edukacija djece i mladeži o posebnostima rijeke i prostora uz Dravu potaknuti razvoj primjerenih sportsko-rekreativnih sadržaja, razvoj održivog turizma i povezati prirodnu baštinu s kulturnom ponudom naselja uz rijeku. 2. Informirati javnost o Natura 2000 područjima putem prenosa primjera dobre prakse iz EU.

SOVA NOBILISKA

trajni program popularizacije zaštite sova u Međimurju. Projekt je pokrenut 1998. godine. Okosnicu projekta čini maskota udruge ZEON, unikatna keramička rukotvorina “Sova Nobiliska” koja se izrađuje i prodaje u ograničenim količinama. Udruga ZEON od 2003. godine dodjeljuje – Međimursku godišnju nagradu za zaštitu prirode i okoliša: NOBILISKA, kao poticaj svim subjektima u procesu zaštite prirode i okoliša.

MEĐIMURJE – ZEMLJA IZMEĐU VODA

Trajni program predstavljanja Međimurja kao turističke destinacije, s vrijednim lokalitetima prirodne i kulturne baštine. Poticanje zaštite krajolika rijeke Mure, nakladništvo razglednica, plakata i brošura, te ostale akcije održivog razvoja.

ZAŠTITA RIJEKE MURE

višegodišnji program usmjeren na senzibiliziranje javnosti i lobiranje s ciljem postizanja trajne zakonske zaštite najsjevernije hrvatske rijeke, u suradnji s općinama uz Muru. Dosadašnji uspjesi su vidljivi: MURA zaštićena kao značajni krajolik, i pokrenuti pilot-projekti edukacije stanovništva uz Muru. Pokrenuta i međunarodna suradnja sa Slovenijom i Mađarskom na programima zaštite Mure. Ciljevi projekta su: edukacija žitelja međimurskog Pomurja s ciljem povećanja svijesti o zaštiti, operativna pomoć jedinicama lokalne samouprave unutar zaštićenog krajolika, povećanje lokalnog interesa za vrednovanje Mure kao prirodnog objekta, početak izrade početnih programa eko-turizma na području Mure.

WWW.VODENICA.NET

Okolišni e-zine kojeg je pokrenula udruga ZEON, od rujna 2002. godine svakodnevno donosi novosti vezane uz rad hrvatskog okolišnog pokreta, ali i linkove na niz kvalitetnih sadržaja koji vam omogućuju lakše pronalaženje traženih informacija. Uz primjenu moderne uređivačke koncepcije i pristupa tematici, vodenica.net bit će otvorena svima koji svoju informaciju žele predati javnosti, ali i onima koji traže najbrži put do prirodi bliskih sadržaja. Za kvalitetu sadržaja jamče priznata imena urednika i suradnika, koji svoje znanje i praktično iskustvo ulažu u ovaj novi projekt.

ČASOPIS NOBILIS

pokrenut 1994. godine, izašla su 22 broja. Časopis je bio regionalno orijentiran, te obrađivao tematiku vezanu uz ekologiju i zaštitu prirode, zatim pitanja vezana uz razvoj civilnog društva, pitanja mladih i kulturološke teme. Zadnji broj časopisa možete preuzeti ovdje.

BILTEN ZELENOG FORUMA

ZEON je bio nakladnik hrvatskog tromjesečnika koji prati rad nevladinih udruga s područja zaštite okoliša. Bilten se tiskao u Međimurju od rujna 2001.-2004. godine, u nakladi od 2.000 komada po broju. Dostupan je bio svim okolišnim udrugama, besplatno, a dostavlja se na traženje

MEKA – MEĐIMURSKI EKOLOŠKI CENTAR

ZEON je jedan od osnivača Međimurskog ekološkog centra koji okuplja agilne udruge i pojedince na zajedničkim projektima zaštite prirode i okoliša Međimurja.

GLOBETKA 2005

cilj ovog projekta je da se popularizira vrijednost područja GLOBETKE koja se nalazi na tromeđi upravnih područja Grada Čakovca, Općine Nedelišće i Općine Šenkovec. Evidentirale su se vrijedne prirodne lokacije unutar Globetke, čišćenje ugroženih lokacija i obilježavanje vrijednih mikro-lokacija, sudjelovanje javnosti u upoznavanju i zaštiti Globetke.

BIOSFERNI MEĐUNARODNI REZERVAT DRAVA-MURA-DUNAV

zajedno s još 8 udruga (DRAVSKA LIGA, DEF, WWF) – nastavili smo niz aktivnosti započete još u 2001. godini, a posebno u osmišljavanju i u provođenju kampanja za obustavu iskopa šljunka iz korita rijeke. Zaštita biološke raznolikosti i održivi razvoj naše šire međunarodne dravske regije naša su zajednička obveza prema budućim generacijama, a nedavni ugovor o osnivanju Biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav između Republike Hrvatske i Republike Mađarske najbolji su znak da se mnogo toga postiglo zahvaljujući zajedničkom naporu.

POŠUMLJAVANJE II. ZAŠTITNE ZONE VODOCRPILIŠTA NEDELIŠĆE

Prostor Međimurja predstavlja značajan podzemni spremnik pitke vode koji nadilazi regionalne okvire.
ZEON i L.D. ”Srnjak” Macinec u suradnji s Općinom Nedelišće provodilo je nekoliko projekata zaštite u II. i III. Zaštitnoj zoni (pošumljavanje i čuvanje saniranih divljih deponija MAROVCI od 2 hektara, KINČOVKA od 8 hektara, VRAŽJA JAMA od pola hektara) sa ciljem zaštite podzemnih voda od zagađenja zbog (prekomjernog) korištenja pesticida, herbicida i umjetnih gnojiva u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji s jedne strane, te povećanju površina pod šumom u Međimurju. Ovim projektom pošumilo se novih 5.883 čhv poljoprivrednog zemljišta.

NACIONALNA PLATFORMA UDRUGA ZA PRAĆENJE PROCESA EUROPSKIH INTEGRACIJA NA PODRUČJU OČUVANJA PRIRODE I ZAŠTITE OKOLIŠA

projekt su zajednički provodile udruge ZEON (Čakovec), Franjo Koščec (Varaždin) i Sunce (Split). Cilj projekta je uspostaviti bolju informiranost i koordinaciju nevladinih udruga koje se bave zaštitom okoliša okupljenih u Zelenom forumu (mreža 35 udruga). Osim toga projektom se želi postići efikasnije praćenje i sudjelovanje navedenih udruga u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji na području zaštite okoliša i očuvanja prirode i zagovaranje na nacionalnom nivou. Osim bolje komunikacije između udruga i strateškog pristupa problematici EU integracija projektom će se potaknuti i komunikacija između vladinog i civilnog sektora kao i relevantnih institucija RH i EU.