RE-USE u praksi

8.03.2019.

U petak, 15.02.2019. godine održali smo sastanak u sklopu projekta „RE-USE u praksi“ s predstavnicima škole partnera – Gospodarska škola Čakovec u svrhu dogovaranja i provođenja volonterskog programa. Projekt pod punim nazivom „RE-USE u praksi: volonterski program u području ponovne upotrebe otpadnih materijala“ u potpunosti je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dok su partneri na projektu: Grad Čakovec, Gospodarska škola Čakovec i Volonterski ured Međimurja (VUM).

KAMPANJA – ULJE

8.03.2019.

Tijekom siječnja i veljače 2019. godine u suradnji s GKP PRE-KOM proveli smo kampanju za ulje čiji je cilj osvješćivanje što većeg broja građana o potrebi odvojenog sakupljanja otpadnog jestivog ulja. Kampanja je provedena na području jedinica lokalne samouprave (Općine Sveta Marija, Donji Vidovec, Kotoriba, Belica, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Domašinec, Podturen, Goričan, Martijanec i Dekanovec) gdje je GKP PRE-KOM koncesionar za sakupljanje i odvoz otpada po kućanstvima. U sklopu kampanje ZEO Nobilis je proveo edukaciju svim zainteresiranim mještanima o važnosti odvojenog sakupljanja otpadnog jestivog ulja te su se od strane djelatnika GKP PRE-KOM podijelili spremnici za sakupljanje otpadnog ulja. Ukupno je provedeno 11 edukacija te podijeljeno 120 spremnika za sakupljanje otpadnog ulja.


Učionica na otvorenom-hotel za kukce

30.12.2018.

U sklopu projekta “Učionica na otvorenom” održali kreativnu radionicu u područnoj školi Dunjkovec gdje smo izradili hotel za kukce i hranilice za ptice koristeći otpadni materijal kao što su tetrapak, drvo, plastične boce te plastične vrećice. Samom radionicom i ponovnom upotrebom plastičnih vrećica obilježili smo Dan protiv plastičnih vrećica u Hrvatskoj (19.12.). Projekt „Učionica na otvorenom“ financiran je od strane Međimurske županije te su partneri na projektu OŠ Nedelišće – PŠ Dunjkovec i OŠ Strahoninec.


Mi volontiramo, bi li željeli i vi?

30.12.2018.

03.12.2018. ususret Međunarodnom danu volontera (05.12.) sudjelovali smo na okruglom stolu na temu „Mi volontiramo, bi li željeli i vi?“ na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Cilj okruglog stola je bio da predstavnici udruga kao gosti okruglog stola prenesu iskustva iz udruga ili područja u kojima volontiranju te potaknu studente na volontiranje kao vlastiti izbor u kojem uživaju ali i postaju društveno odgovorne osobe.


Adventski sajam

30.12.2018.

Sudjelovali na Adventskom sajmu u Svetoj Mariji zajedno s predstavnicima JU – Međimurska priroda u svrhu promocije projekta „Connecting with Nature“.Projekt se realizira kroz Program dodjele bespovratnih sredstava za zaštićena područja, koji provode Parkovi Dinarida – Mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria, a financira Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju – Sida.


RE-USE u praksi – edukativna radionica

26.11.2018.

U sklopu projekta „RE-USE u praksi“ dana 15.11.2018. godine održali smo edukativnu radionicu za učenike Gospodarske škole Čakovec s ciljem razvoja i promicanja volonterstva među mladima. Na radionici je sudjelovalo ukupno 43 učenika. Projekt pod nazivom RE-USE u praksi – volonterski program u području ponovne upotrebe otpadnih materijala započeo je 01.kolovoza 2018. Godine, a traje do 31.07.2019. godine te ga u potpunosti financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Partneri na projektu su: Gospodarska škola Čakovec i Volonterski ured Međimurja (VUM).

 


Connecting with Nature – promocija projekta

26.11.2018.

U subotu 17.11.2018. sudjelovali smo na sajmu “MESAP JESEN 2018.” zajedno s predstavnicima JU – Međimurska priroda u svrhu promocije projekta “Connecting with Nature” na kojem sudjelujemo kao partneri. Projekt se realizira kroz Program dodjele bespovratnih sredstava za zaštićena područja, koji provode Parkovi Dinarida – Mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria, a financira Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju – Sida.


Menadžment volontera u sklopu projekata financiranih kroz Europski socijalni fond

26.11.2018.

20. i 21. studenog sudjelovali smo na dvodnevnoj radionici „Menadžment volontera u sklopu projekata financiranih kroz Europski socijalni fond“ u Varaždinu koju je organizirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a trenerica je bila Margareta Mihalic iz ACT Grupe. Cilj ovih radionica je upoznati sudionike s osnovnim pojmovima vezanima uz volonterstvo s pripremom temelja za razvoj volonterskog programa te kompetencija stečenih volontiranjem.


ZEON-ova škola u prirodi

26.11.2018.

U sklopu projekta “ZEON-ova škola u prirodi” održali smo radionicu u I. OŠ Čakovec na temu “Zaštićena područja u Međimurskoj županiji” na kojoj su sudjelovali učenici 4. razreda. Cilj projekta je formirati i uspostaviti izvaninstitucionalni samoodrživi program obrazovanja u školama kroz model kvalitetne i nenametljive edukacije na tematskom području zaštite okoliša i prirode. Projekt je u potpunosti financiran od strane Grada Čakovca, a partner na projektu je I. OŠ Čakovec.


RE-USE u praksi

26.11.2018.

U sklopu projekta “RE-USE u praksi” u Gospodarskoj školi Čakovec održali drugu po redu radionicu “Menadžment volontera” na kojoj je naglasak bio na planiranju volonterskih programa, oglasima za volontere te na kompetencijama stečenih volontiranjem, a sve s ciljem promicanja i razvoja voloterstva među mladima na području Međimurske županije. Projekt pod nazivom “RE-USE u praksi – volonterski program u području ponovne upotrebe otpadnih materijala” započeo je 01. kolovoza 2018. godine i traje do 31.07.2019. godine. U potpunosti ga financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a partneri na projektu su Gospodarska škola Čakovec i Volonterski ured Međimurja (VUM).