JAVNA TRIBINA BIOOTPAD- NAJVEĆI IZAZOV U USPOSTAVI SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

8.02.2021.

U sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“, referentni broj: KK.06.3.1.15.0003. financiranog iz Kohezijskog fonda dana 19.02.2021. godine u 10:00 sati održati će se JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA.  Zbog trenutno nepovoljne epidemiološke situacije javna tribina održati će se online putem ZOOM aplikacije (https://zoom.us/). Zainteresirani građani, u nastavku dostavljamo pristupne podatke za sudjelovanje na 2. online javnoj tribini o sakupljanju i obradi biootpada u sklopu projekta “Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće”, ref. broj: KK.06.3.1.15.0003. Meeting ID: 453 567 4927 Passcode: biootpad02

https://us02web.zoom.us/j/4535674927?pwd=YVVTMnprSG1lQjJHeXh4MnhvYVlCQT09


Knjižnica na otvorenom

28.01.2021.

Letak o Zelenom telefonu

21.01.2021.

Predstavljamo vam letak o servisu Zeleni telefon kojeg smo izradili u sklopu projekta „Z-eko“. Cilj Zelenog telefona 072123456 je poticanje građana na aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša i prirode, lokalne uprave na suradnju, a nadležne institucije na učinkovito rješavanje problema u okolišu. Projekt pod nazivom „Z-eko“ u potpunosti financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.


Uređenje vrtićkog dvorišta sa otpadnim materijalom

21.01.2021.
U još jednom vrtiću DV „VRAPČIĆ“ Šenkovec dopunili smo vrtićka dvorišta kuhnjicom od otpadnog materijala. Svaka pohvala našim volonterima i KUD-u Strahoninec jer zajedničkom suradnjom dokazali smo da se sve može napraviti i usrećiti djecu koja su posadila ljekovito i mirisno bilje u teglice.


Kuhnjice od otpadnog materijala

21.01.2021.
U sklopu projekta „EKO volonterko“ u DV „CVRČAK“ Čakovec ukrasili smo vrtićka dvorišta neformalnim elementima za igru i boravak djece na otvorenom izrađenih od otpadnog materijala. U suradnji s KUD-om Strahoninec izrađene su kuhinjice od otpadnog materijala te je posađeno ljekovito i mirisno bilje u teglice.
Projekt „EKO volonterko“ sufinanciran je sredstvima Međimurske županije u sklopu Javnog natječaja u 2020. godini. Partneri na projektu su DV „Cvrčak“ iz Čakovca i DV „Vrapčić“ iz Šenkovca dok nam se kao suradnik na projektu priključio KUD Strahoninec.

Održana je Javna tribina „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“

21.01.2021.

Dana 3.12.2020. godine Zodržali smo online javnu tribinu na temu sakupljanja i obrade biootpada putem ZOOM aplikacije. Javna tribina održana je u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“ kojeg provodi komunalno poduzeće „MURS-EKOM“ d.o.o. dok je projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Tribinu je vodila članica ZEON te su tom prilikom obuhvaćene teme općenito o otpadu i samom procesu održivog gospodarenja otpadom dok je u drugom dijelu predstavljen biootpad kao jedna od vrsta otpada te na koji način i kako ga ispravno odvajati. Također predstavljena je i godišnja situacija o prikupljenom i odvojenom prikupljenom otpadu za područje Međimurja.


ONLINE JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA – 3.12.2020.

30.11.2020.

dana 03.12.2020. godine održat će se ONLINE JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“, referentni broj: KK.06.3.1.15.0003. financiranog iz Kohezijskog fonda. Javna tribina održat će se putem ZOOM aplikacije (https://zoom.us/).

DATUM JAVNE TRIBINE: 03.12.2020. godine (četvrtak); VRIJEME: 10:00h – 11:00h


“Z-eko” ONLINE EDUKACIJA

30.11.2020.

U sklopu projekta “Z-eko” održali online edukaciju za mlade prvenstveno za učenike srednjih škola s područja Grada Čakovca. Današnjoj online edukaciji priključili su se učenici Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec. Kroz edukaciju obuhvatili smo teme o volonterizmu (Menadžment volontera) i ZEON-ovom volonterskom programu te Aarhuškoj konvenciji. Također smo učenicima predstavili i servis Zeleni telefon. Edukativna radionica održala se u sklopu projekta „Z-eko“ kojeg u potpunosti financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu Poziva za mlade 2020/2021, dok je partner na projektu Grad Čakovec.


Eko kalendarko

3.11.2020.

U sklopu projekta “Zelena škola održivosti” kojeg provodimo u partnerstvu s I.OŠ Čakovec predstavili smo letak “EKO KALENDARKO” učenicima 3D koji su sudjelovali u projektnim aktivnostima. U letku su upisani svi ekološki važni datumi.


“Kam se koje smeče meče”

3.11.2020.

U sklopu kampanje “Kam se koje smeče meče” održali smo radionicu u OŠ Ivanovec koja je bila otvorena za medije te smo tom radionicom završili provedbi I. grupe od 22 radionice u dječjim vrtićima i osnovnim školama s područja Međimurja gdje je GKP “Čakom” d.o.o. koncesionar.