Projekt Zelena škola: uspostavljanje edukacijskog programa zaštite okoliša i prirode

29.03.2018.

Ususret Svjetskom danu zaštite šuma (21.3.) i Svjetskom danu zaštite voda (22.3.) na dječjem odjelu Gradske knjižnice Nikola Zrinski predstavili smo brošuru “Zelena škola” te organizirali radionicu o biološkoj raznolikosti i zaštićenim područjima Međimurske županije. Brošuru možete vidjeti na webu pod Publikacije.

 


ZEBRA ZA ŽABE – akcija

16.03.2018.

Akcija postavljanja ograde održana je 10.03.2018. godine s početkom u 9:00 sati, na dvije lokacije u Međimurskoj županiji: uz ribnjak u Črečanu (Općina Nedelišće), uz potok i retenciju u Selnici (Općina Selnica). Akciji je prisustvovalo ukupno 30etak volontera od toga studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, članovi ZEON-a iz Čakovca, članovi Udruge Platana iz Nedelišća, članovi Udruge Oaza 98 iz Selnice, djelatnici Međimurske prirode. Postavljeno je ukupno 1500 m ograde. Do kraja ožujka sljedi prenošenje i prebrojavanje vodozemaca.


Kam se koje smeče meče

16.03.2018.

Početkom ožujka započeli smo s kampanjom „Kam se koje smeče meče“ na području gdje je KP „MURS-EKOM“ koncesionar sakupljanja otpada po kućanstvima. U ponedjeljak 12.03. održana je prva radionica u područnoj školi Gornji Kraljevec koju je vodila naša Lucija.


ZEBRA ZA ŽABE – edukacija

16.03.2018.

Nakon volonterske akcije „Siječanjsko prebrojavanje ptica“ sljedi volonterska akcija pod nazivom „Zebra za žabe“, a edukaciju koja prethodi samoj volonterskoj akciji vodila je predstavnica Međimurske priorde-Javne ustanove za zaštitu prirode, Mihaela Mesarić 28.02.2018. godine na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Međimurska priroda već je nekoliko godina koordinator same akcije u suradnji s neprofitnim organizacijama i jedinicama lokalne samouprave s područja Međimurske županije. Na predavanju su predstavljene i vrste vodozemaca koje obitavaju u Međimurskoj županiji, a to su žaba krastača, smeđa šumska žaba, gatalinka, vodenjak, češnjača te zelene žabe. Na samom kraju slušali smo kako se glasaju određene vrste što doprinosi lakšem prepoznavanju.http://volonterski-um.eu/2018/02/13/zebra-za-zabe/

 


RADIONICA ZA PROJEKTE MOBILNOSTI OSOBA KOJE RADE S MLADIMA

16.03.2018.

Sudjelovali smo na radionici „Kako uspješno napisati i prijaviti projekt Razmjene mladih?“ koju je održala Agencija za mobilnost i programe EU. Radionica je održana u suradnji s ACT Grupom u prostorijama Autonomnog centra u Čakovcu. U uvodnom dijelu radionice upoznali smo ključne aktivnosti Erasmus + programa, kako pronaći partnere, kako prijaviti projekt putem aplikacije te koja su programska pravila ključne aktivnosti “Mobilnost osoba koje rade s mladima”. U drugom dijelu predavanja radili smo u grupama na način da je svaka grupa odabrala jednu ideju koju je provela kroz prijavni obrazac osmišljavajući ciljeve, metode, aktivnosti, vrijeme trajanja projekta. Radionica nam je bila izuzetno korisna jer nemamo iskustva u prijavi projekata na Erasmus + programe.


Projekt “Zelena škola”

2.03.2018.

U sklopu projekta “Zelena škola” sudjelovali smo na radionici
kaširanja otpadnih kutija te kanti u svrhu ponovnog korištenja. Iz predmetnih otpadnih materijala izradit će se koševi za otpad koji će se koristiti u učionici za razvrstavanje otpada. Kao glavni materijal koristio se upravo iskorišteni papir iz tajništva I. osnovne škole Čakovec te potrošeni notni papir. Samom radionicom djeca su naučila na koje sve načine možemo iskoristiti različite otpadne materijale, a poglavito stari papir koji bi završio upravo u kontejneru.

 

 

 

Pročitaj ostatak »


ZELENI TELEFON U 2017.

2.03.2018.

U protekloj godini zaprimili smo 102 prijave na Zeleni telefon s područja Međimurske, Koprivničko – križevačke i Varaždinske županije. Kao i prethodnih godina najviše prijava, njih čak 24,5%, odnosilo se na kategoriju ŽIVOTINJE gdje su se najviše prijavljivale odbačene lešine životinja dok sljedeći najveći problem predstavlja OTPAD s ukupno 19,6% prijava te šume s 13,7% od svih ukupnih prijava. U nastavku izdvajamo dva prijavljena problema za koje smo zaprimili najviše prijava. Građani Čakovca i okolice zabrinuti su za rušenje stabala u spomeniku parkovne arhitekture Perivoj Zrinskih. Pročitaj ostatak »


“Zebra za žabe” – volonterska akcija

2.03.2018.

Održali smo okrugli stol s predstavnicama Međimurske prirode-Javne ustanove za zaštitu prirode, u sklopu projekta “Kreni, zeleno! uspostavljanje volonterskog programa zašite okoliša i prirode” kako bi dogovorili planove za organizaciju edukacija i volonterskih akcija koje će se održati kao dio volonterskog programa. Krajem veljače sljedi edukacija, a s početkom ožujka i volonterska akcija “Zebra za žabe”. Pozivamo vas na volontersku akciju pod nazivom “Zebra za žabe” koju organiziramo u sklopu projekta “Kreni, zeleno! uspostavljanje volonterskog programa zaštite okoliša i prirode”. Više informacija možete pročitati na linku 🙂

ZEBRA ZA ŽABE 🙂


Projekt “Zelena škola”

2.03.2018.

U sklopu projekta “Zelena škola: Uspostavljanje edukacijskog programa zaštite prirode i okoliša” održali smo okrugli stol u prostorijama I. osnovne škole Čakovec koja je ujedno i partner na projektu. Sama svrha okruglog stola bila je razrada tematskih područja kreativnih radionica te definiranje konačnog sadržaja brošure pod nazivom “Zelena škola” koju ćemo izdati u sklopu projekta. Pročitaj ostatak »


Promocija letka „Reciklažno je važno!“

23.01.2018.

U subotu, 20.01.2018. godine u zgradi Scheier u Čakovcu, održana je promocija letka „Reciklažno je važno!“ pod vodstvom organizacije Inner Wheel koja je u suradnji sa ZEON-om osmislila edukativni E-letak kako bi građane Međimurske županije, a i šire educirali o važnosti reciklaže (što je recikliranje, što se može reciklirati, koje su koristi od reciklaže) te važnosti kompostiranja kao načina recikliranja biootpada. Pročitaj ostatak »