RE-USE u praksi – edukativna radionica

26.11.2018.

U sklopu projekta „RE-USE u praksi“ dana 15.11.2018. godine održali smo edukativnu radionicu za učenike Gospodarske škole Čakovec s ciljem razvoja i promicanja volonterstva među mladima. Na radionici je sudjelovalo ukupno 43 učenika. Projekt pod nazivom RE-USE u praksi – volonterski program u području ponovne upotrebe otpadnih materijala započeo je 01.kolovoza 2018. Godine, a traje do 31.07.2019. godine te ga u potpunosti financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Partneri na projektu su: Gospodarska škola Čakovec i Volonterski ured Međimurja (VUM).

 


Connecting with Nature – promocija projekta

26.11.2018.

U subotu 17.11.2018. sudjelovali smo na sajmu “MESAP JESEN 2018.” zajedno s predstavnicima JU – Međimurska priroda u svrhu promocije projekta “Connecting with Nature” na kojem sudjelujemo kao partneri. Projekt se realizira kroz Program dodjele bespovratnih sredstava za zaštićena područja, koji provode Parkovi Dinarida – Mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria, a financira Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju – Sida.


Menadžment volontera u sklopu projekata financiranih kroz Europski socijalni fond

26.11.2018.

20. i 21. studenog sudjelovali smo na dvodnevnoj radionici „Menadžment volontera u sklopu projekata financiranih kroz Europski socijalni fond“ u Varaždinu koju je organizirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a trenerica je bila Margareta Mihalic iz ACT Grupe. Cilj ovih radionica je upoznati sudionike s osnovnim pojmovima vezanima uz volonterstvo s pripremom temelja za razvoj volonterskog programa te kompetencija stečenih volontiranjem.


ZEON-ova škola u prirodi

26.11.2018.

U sklopu projekta “ZEON-ova škola u prirodi” održali smo radionicu u I. OŠ Čakovec na temu “Zaštićena područja u Međimurskoj županiji” na kojoj su sudjelovali učenici 4. razreda. Cilj projekta je formirati i uspostaviti izvaninstitucionalni samoodrživi program obrazovanja u školama kroz model kvalitetne i nenametljive edukacije na tematskom području zaštite okoliša i prirode. Projekt je u potpunosti financiran od strane Grada Čakovca, a partner na projektu je I. OŠ Čakovec.


RE-USE u praksi

26.11.2018.

U sklopu projekta “RE-USE u praksi” u Gospodarskoj školi Čakovec održali drugu po redu radionicu “Menadžment volontera” na kojoj je naglasak bio na planiranju volonterskih programa, oglasima za volontere te na kompetencijama stečenih volontiranjem, a sve s ciljem promicanja i razvoja voloterstva među mladima na području Međimurske županije. Projekt pod nazivom “RE-USE u praksi – volonterski program u području ponovne upotrebe otpadnih materijala” započeo je 01. kolovoza 2018. godine i traje do 31.07.2019. godine. U potpunosti ga financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a partneri na projektu su Gospodarska škola Čakovec i Volonterski ured Međimurja (VUM).


Odvojeno sakupljanje otpadnog jestivog ulja

26.11.2018.

U srijedu 21.11. u Općini Sveta Marija volonterke ZEON-a održale su edukaciju u sklopu kampanje čiji je cilj osvješćivanje što većeg broja građana o potrebi odvojenog sakupljanja otpadnog jestivog ulja. Kampanja je nastala u suradnji sa Zakladom ZAMAH „Aktivni u zajednici“ i provodit će se po cijelom Međimurju. Zajedno s predstavnikom GKP Pre-kom dijelili smo kantice-spremnike za sakupljanje jestivog ulja iz domaćinstva, koje su nastale pilot projektom sakupljanja korištenog jestivog ulja od fizičkih osoba u naseljima gdje GKP Pre-kom ima koncesiju kampanje NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI.


ZEON-ova škola u prirodi

19.11.2018.

U petak 09.11.2018. godine smo u sklopu projekta ZEON-ova škola u prirodi organizirali terensku edukaciju za 1. i 3. razred I. osnovne škole Čakovec s ciljem formiranja i uspostavljanja izvaninstitucionalnog samoodrživog programa obrazovanja. Kroz terensku edukaciju učenici su posjetili Odlagalište za neopasani otpad Totovec gdje ih je proveo kroz odlagalište predstavnik Miroslav Novak te smo posjetili i Lovački dom „Fazan“ Nedelišće i šumu Čep kroz koju nas je vodio g. Novak lovnik lovačkog društva „Fazan“.


Upravljanje projektnim ciklusom u projektima financiranim u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF)

19.11.2018.

5. i 6. studenog sudjelovali smo na dvodnevnim radionicama u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Tema radionice je bila „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima financiranim u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF)“ te su radionice održane Varaždinu. Kroz predavanja i rad u grupama upoznali smo se s procesom upravljanja projektnim ciklusom te kako realizirati projektnu ideju s naglaskom na projekte koji se provode u sklopu ESF-a.


Učionica na otvorenom

19.11.2018.

U sklopu projekta „“ u područnoj školi Dunjkovec uredili prvu učionicu na otvorenom koristeći otpadni materijal poput guma i paleta. Volonterskoj akciji su se priključili odgojno – obrazovni djelatnici škole, volonteri ZEON-a, učenici nižih razreda zajedno s roditeljima koji su doprinijeli samom uređenju učionice te samim time svim učenicima područne škole Dunjkovec omogućili održavanje nastave na otvorenom. Prilikom uređenja učionice na otvorenom izradio se poučni vrt od otpadnog materijala (gume) u kojem se nalaze začinsko i mirisno bilje te su se izradile klupice od paleta za održavanje nastave na otvorenom. Radovi su trajali 3 sata te je ukupno prisustvovalo 19 volontera. Projekt „Učionica na otvorenom“ financiran je od strane Međimurske županije u iznosu od 10.000,00 kuna dok su partneri na projektu OŠ Nedelišće – PŠ Dunjkovec i OŠ Strahoninec.  


Međunarodni sajam domaćih proizvoda i zdrave hrane

19.11.2018.

U petak, 19.10.2018. godine sudjelovali smo na Međunarodnom sajmu domaćih proizvoda i zdrave hrane u Kraljevom vrtu u Čakovcu te smo zajedno s JU Međimurska priroda održali promociju projekta „Connecting with Nature“ koji provodi JU Međimurska priroda, a ZEO Nobilis u projektu sudjeluje kao partner. Projekt se realizira kroz Program dodjele bespovratnih sredstava za zaštićena područja kojeg provode Parks Dinarides – mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria, a financira ga Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju – Sida. Glavni cilj Programa je jačanje partnerstva između zaštićenih područja i lokalnih zajednica, poštujući načela odgovornosti, transparentnosti i aktivnog sudjelovanja građana.