>>ANKETNI UPITNIK<<

12.05.2020.

U sklopu projekta „Z-eko“ izradili smo online anketi upitnik o problemima i preprekama zbog kojih se mlađa populacija građana još uvijek u nedovoljnom broju odlučuju na pravo na odlučivanje u postupcima donošenja odluka ili se ne uključuju dovoljno u procese donošenja odluka.

LINK: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe62COonNq9JN2aa…/viewform…

Glavni cilj projekta je potaknuti mlade na promjenu uloge iz pasivnog promatrača u aktivnog građanina u društvu. Projekt pod nazivom „Z-eko“ financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dok je Grad Čakovec partner na projektu