JAVNE TRIBINE O PRAVILNOM GOSPODARENJU OTPADOM

12.10.2022.

U suradnji sa GKP ČAKOM proveli smo javne tribine u cilju edukacije građana o gospodarenju otpadom. Tribine sastoje se od prezentacija stručnih edukatora ČAKOM-a i nas koji provodimo edukaciju o kompostiranju i biootpadu, nakon čega uslijedi rasprava i odgovori na pitanja građana. I da, tribine su bile personalizirane i potpuno prilagođene opčini/gradu u kojima ČAKOM ima koncesiju.