KAM SE KOJE SMEČE MEČE

30.11.2022.

Zaštitarsko – ekološka organizacija Nobilis provela je II. grupu edukativnih radionica u pedagoškoj godini 2021./2022. u sklopu dugogodišnje kampanje „Kam se koje smeče meče“. Ova grupa radionica održala se u dječjim vrtićima i osnovnim školama s područja Međimurske županije gdje je gradsko komunalno poduzeće „ČAKOM“ d.o.o. davatelj javne usluge skupljanja i prijevoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada. Tijekom provedbe II. grupe edukativnih radionica održano je sveukupno 25 radionica pod nazivom „Kam se koje smeče meče“ u dječjim vrtićima i osnovnim te područnim školama na području Međimurja. Ukupno je obuhvaćeno 707 djece predškolske dobi i mladih rane osnovnoškolske dobi. Korisnicima radionice (djeci i mladima) se na prilagođen način održalo predavanje uz edukativne crtiće o otpadu dok su u drugom dijelu radionice na kreativan i zanimljiv način samostalno sudjelovala u igranju igre „Lov na smeće“ gdje su opipavala i razvrstavala različite vrste otpada u za to predviđene kantice.