“Kam se koje smeče meče”

3.11.2020.

U sklopu kampanje “Kam se koje smeče meče” održali smo radionicu u OŠ Ivanovec koja je bila otvorena za medije te smo tom radionicom završili provedbi I. grupe od 22 radionice u dječjim vrtićima i osnovnim školama s područja Međimurja gdje je GKP “Čakom” d.o.o. koncesionar.