Korištenje proizvodnog komposta za klasičnu i ekološku poljoprivredu – radionica

15.04.2022.
Dana 12. travnja 2022. godine smo održali radionicu  s temom „Korištenje proizvodnog komposta za klasičnu i ekološku poljoprivredi“ u suradnji s komunalnim poduzećem „MURS-EKOM „ d.o.o. u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“, ref. broja: KK.06.3.1.15.0003.. Navedeni projekt provodi komunalno poduzeće „MURS-EKOM“ d.o.o. uz sufinanciranje Europske unije iz Kohezijskog fonda. Radionica se održala na samoj lokaciji gdje se proizvodi kompost, odnosno na novoizgrađenoj kompostani u Murskom Središću. Radionicu je vodio član udruge Saša Avirović, gdje je govorio o samom procesu kompostiranja i tehnologiji prihvata i obrade biorazgradivog materijala na kompostani.