ONLINE JAVNA TRIBINA UPOTREBLJAVAJTE PONOVNO I RECIKLIRAJTE !

26.05.2021.
Danas smo u suradnji s komunalnim poduzećem „MURS-EKOM“ održali treću u nizu online javnu tribinu na temu UPOTREBLJAVAJTE PONOVNO I RECIKLIRAJTE ! ČUVAJMO OKOLIŠ! . Tribinu je vodila članica ZEON-a te su tom prilikom obuhvaćene teme o recikliranju i ponovna upotreba otpada. Na početku tribine uvodnu riječ o samom projektu predstavio je direktor MURS-EKOM  Josip Sršan.  Javna tribina održana je u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“ ref. broja: KK.06.3.1.15.0003 kojeg provodi komunalno poduzeće „MURS-EKOM“ d.o.o. dok je projekt financiran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, a ZEON je uključen kao pružatelj usluga održavanja javnih tribina i radionica.