POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZELENOG TELEFONA 2021. GODINE

15.10.2021.

Cilj servisa Zelenog telefona je jačanje suradnje s mjerodavnim službama i pospješivanje njihovog angažmana na prijavljenim slučajevima, ali i praćenje provedbe propisa s područja zaštite okoliša i prava na pristup informacijama, odnosno pospješivanje njihove promjene. Također, nastojimo podizati svijest o neprihvatljivim oblicima ponašanja odnosno nužnosti zaštite prirode i okoliša, informiramo i educiramo javnost o nadležnostima mjerodnavnih službi te motiviramo građane na angažman. Zaštitarsko – ekološka organizacija Nobilis (ZEON) vodi servis za Međimursku, Koprivničko – križevačku i Varaždinsku županiju te je od 01. siječnja do 30. lipnja tekuće godine zaprimila ukupno 52 prijave. Prema kategoriji zaprimljenih prijava u periodu od 6 mjeseci najviše smo zaprimili prijava vezanih za šume 27% dok je prema tablici 1. vidljivo da sljedeći najveći problem predstavlja otpad sa 15% odnosno divlja odlagališta te postupanje sa životinjama 13%. Početkom godine uspjeli smo aplicirati projekt pod nazivom „Zelena rješenja“ na natječaj od strane Međimurske županije te putem projekta isfinancirati korištenje T-com-ove usluge za jedinstveni broj 097 123 456 dok osobe koje rade na zaprimanju i rješavanju prijava sa Zelenog telefona odrađuju na volonterskoj bazi.