Sakupljanjanje i obrade biootpada

9.03.2021.
U sklopu suradnje s komunalnim poduzećem „MURS-EKOM“ održali drugu u nizu online javnu tribinu na temu sakupljanja i obrade biootpada. Javna tribina održana je u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“ kojeg provodi komunalno poduzeće „MURS-EKOM“ d.o.o. dok je projekt financiran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Tribinu je vodila članica ZEON-a te su tom prilikom obuhvaćene teme o održivom gospodarenju otpadom. Također na početku tribine uvodnu riječ o samom projektu predstavio je direktor MURS-EKOM-a, Josip Sršan.