OTPAD-JAVNA TRIBINA

27.09.2023.
Komunalno poduzeće ČAKOM sa našom suradnjom organiziraju Javnu tribinu na temu: Gospodarenje otpadom, kao jednim jako važnim segmentom u održavanju čiste i zdrave okolice. Jučer smo započeli u općini Gornji Mihaljevec, te tokom jeseni proći ćemo općine u kojima ČAKOM ima koncesiju i Grad Čakovec.

KAM SE KOJE SMEČE MEČE ♻️

21.06.2023.

U suradnji s GKP “ČAKOM” i ove godine provodimo dugogodišnju kampanju pod nazivom “Kam se koje smeče meče”. Trenutno edukativne radionice provodimo u dječjim vrtićima s područja Međimurja gdje je GKP “”ČAKOM” davatelj javne usluge skupljanja otpada dok se u osnovnim školama vidimo na jesen.

Dan planeta Zemlje

28.04.2023.


Svjetski dan voda

25.03.2023.

Svjetski dan voda obilježili smo u DV Prugi i prijatelji kroz prigodnu radionicu “kapljica vode”. Svjetski dan voda obilježava se 22.3. s ciljem da se skrene pozornost na očuvanje i zaštitu voda.

PRIČE SOVE NOBILISKE

2.02.2023.

Projekat „PRIČE SOVE NOBILISKE“ je  djeci približio književno stvaralaštvo vezano za ekologiju i svojim radovima djeca pokazala su osviještenost prema zaštiti okoliša i prirode.  Zajednički smo stvorili knjižicu u kojoj se nalaze najbolji radovi. Projekat je financirala Međimurska Županija.


EKO-VOLONTERKO

30.12.2022.

Projekat  EKO-VOLONTERKO djeci i učenicima na području grada Čakovca ponudio je 5 edukativnih radionica s ciljem proširenja programa na području zaštite okoliša i prirode koje su bile prilagođene njihovom uzrastu. Također je u DV CVRČAK – PO MASLAČAK održana akcija uređenja vrtićkog dvorišta gdje su se zasadila drveća i biljke. Projekat je financirao Grad Čakovec.

KAM SE KOJE SMEČE MEČE

30.11.2022.

Zaštitarsko – ekološka organizacija Nobilis provela je II. grupu edukativnih radionica u pedagoškoj godini 2021./2022. u sklopu dugogodišnje kampanje „Kam se koje smeče meče“. Ova grupa radionica održala se u dječjim vrtićima i osnovnim školama s područja Međimurske županije gdje je gradsko komunalno poduzeće „ČAKOM“ d.o.o. davatelj javne usluge skupljanja i prijevoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada. Tijekom provedbe II. grupe edukativnih radionica održano je sveukupno 25 radionica pod nazivom „Kam se koje smeče meče“ u dječjim vrtićima i osnovnim te područnim školama na području Međimurja. Ukupno je obuhvaćeno 707 djece predškolske dobi i mladih rane osnovnoškolske dobi. Korisnicima radionice (djeci i mladima) se na prilagođen način održalo predavanje uz edukativne crtiće o otpadu dok su u drugom dijelu radionice na kreativan i zanimljiv način samostalno sudjelovala u igranju igre „Lov na smeće“ gdje su opipavala i razvrstavala različite vrste otpada u za to predviđene kantice.


JAVNE TRIBINE O PRAVILNOM GOSPODARENJU OTPADOM

12.10.2022.

U suradnji sa GKP ČAKOM proveli smo javne tribine u cilju edukacije građana o gospodarenju otpadom. Tribine sastoje se od prezentacija stručnih edukatora ČAKOM-a i nas koji provodimo edukaciju o kompostiranju i biootpadu, nakon čega uslijedi rasprava i odgovori na pitanja građana. I da, tribine su bile personalizirane i potpuno prilagođene opčini/gradu u kojima ČAKOM ima koncesiju.


I smetje vredi

3.10.2022.

Održali smo edukativne radionice za djecu predškolske dobi i učenika iz osnovne škole u Općini Nedelišće. Edukacija je bila o sakupljanju i odvajanju otpada, a radost djece nam je potvrdilo da moramo što više raditi na edukativnim programima vezano za okoliš.


Korištenje proizvodnog komposta za klasičnu i ekološku poljoprivredu – radionica

15.04.2022.
Dana 12. travnja 2022. godine smo održali radionicu  s temom „Korištenje proizvodnog komposta za klasičnu i ekološku poljoprivredi“ u suradnji s komunalnim poduzećem „MURS-EKOM „ d.o.o. u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“, ref. broja: KK.06.3.1.15.0003.. Navedeni projekt provodi komunalno poduzeće „MURS-EKOM“ d.o.o. uz sufinanciranje Europske unije iz Kohezijskog fonda. Radionica se održala na samoj lokaciji gdje se proizvodi kompost, odnosno na novoizgrađenoj kompostani u Murskom Središću. Radionicu je vodio član udruge Saša Avirović, gdje je govorio o samom procesu kompostiranja i tehnologiji prihvata i obrade biorazgradivog materijala na kompostani.