Korištenje proizvodnog komposta za klasičnu i ekološku poljoprivredu – radionica

15.04.2022.
Dana 12. travnja 2022. godine smo održali radionicu  s temom „Korištenje proizvodnog komposta za klasičnu i ekološku poljoprivredi“ u suradnji s komunalnim poduzećem „MURS-EKOM „ d.o.o. u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“, ref. broja: KK.06.3.1.15.0003.. Navedeni projekt provodi komunalno poduzeće „MURS-EKOM“ d.o.o. uz sufinanciranje Europske unije iz Kohezijskog fonda. Radionica se održala na samoj lokaciji gdje se proizvodi kompost, odnosno na novoizgrađenoj kompostani u Murskom Središću. Radionicu je vodio član udruge Saša Avirović, gdje je govorio o samom procesu kompostiranja i tehnologiji prihvata i obrade biorazgradivog materijala na kompostani.

Radionica o korištenju proizvodnog komposta za klasičnu i ekološku poljoprivredu

10.04.2022.

Pozivaju se poljoprivrednici i zainteresirani građani da se odazovu radionici koja će se održati u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“ KK.06.3.1.15.0003 komunalno poduzeće Murs-ekom d.o.o. u suradnji sa Zaštitarsko – ekološkom organizacijom NOBILIS na temu: Korištenje proizvodnog komposta za klasičnu i ekološku poljoprivredu. Radionica će se održati u utorak, 12. travnja, s početkom u 18 sati i to na samoj lokaciji gdje se proizvodi kompost, odnosno na novoizgrađenoj kompostani u Murskom Središću.

“KAM SE KOJE SMEČE MEČE” ♻️

11.03.2022.

Dana, 10.03.2022. godine nakon više od godinu dana održali smo radionicu „Kam se koje smeče meče“ u DV „Cipelica“, Čakovec. Radionica u sklopu kampanje „Kam se koje smeče meče“ uspješno se provodi od 2003. godine u suradnji s GKP „ČAKOM“ d.o.o., a sve u svrhu kako bi se djecu i mlade od najranije dobi potaknulo na recikliranje i selektivno odvajanje otpada. Kampanja kreće dalje i veselimo se druženju sa najmlađima.

KAKO I ZAŠTO KOMPOSTIRATI

15.11.2021.
Zaštitarsko – ekološka organizacija Nobilis (ZEON) 10. studenog 2021. godine održala  je četvrtu po redu javnu tribinu o sakupljanju i obradi biootpada s temom „Kako kompostirati? Zašto kompostirati?“ u suradnji s komunalnim poduzećem „MURS-EKOM „ d.o.o. u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“, ref. broja: KK.06.3.1.15.0003.Online tribinu vodila je predsjednica udruge ZEON, Ana Bajsić Mavrin te je kroz svoje izlaganje dotaknula jednog od najvećeg problema komunalnog otpada, a to je biootpad koji čini gotovo 47% ukupnog komunalnog otpada. Kroz predstavljanje jedne od vrsta otpada – biootpada spomenulo se i koje stvari su poželjne, a koje nikako za kompostiranje, zašto nam je kompostiranje važno, gdje i kako možemo kompostirati te zašto nam je važno centralno kompostiranje odnosno kompostiranje na pogodnim lokacijama u naseljima. Također kroz online javnu tribinu prikazao se i jedan od najbržih, najisplativijih i najboljih načina kompostiranja u kompostanama te se predstavio i projekt kompostane u Murskom Središću. Po završetku tribine uključio se i direktor komunalnog poduzeća „MURS-EKOM“ d.o.o., Josip Sršan te se on u svoje ime i ime komunalnog poduzeća zahvalio svim prisutnim sudionicima tribine i ukratko predstavio daljnje radove. Navedeni projekt provodi komunalno poduzeće „MURS-EKOM“ d.o.o. uz sufinanciranje Europske unije iz Kohezijskog fonda.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZELENOG TELEFONA 2021. GODINE

15.10.2021.

Cilj servisa Zelenog telefona je jačanje suradnje s mjerodavnim službama i pospješivanje njihovog angažmana na prijavljenim slučajevima, ali i praćenje provedbe propisa s područja zaštite okoliša i prava na pristup informacijama, odnosno pospješivanje njihove promjene. Također, nastojimo podizati svijest o neprihvatljivim oblicima ponašanja odnosno nužnosti zaštite prirode i okoliša, informiramo i educiramo javnost o nadležnostima mjerodnavnih službi te motiviramo građane na angažman. Zaštitarsko – ekološka organizacija Nobilis (ZEON) vodi servis za Međimursku, Koprivničko – križevačku i Varaždinsku županiju te je od 01. siječnja do 30. lipnja tekuće godine zaprimila ukupno 52 prijave. Prema kategoriji zaprimljenih prijava u periodu od 6 mjeseci najviše smo zaprimili prijava vezanih za šume 27% dok je prema tablici 1. vidljivo da sljedeći najveći problem predstavlja otpad sa 15% odnosno divlja odlagališta te postupanje sa životinjama 13%. Početkom godine uspjeli smo aplicirati projekt pod nazivom „Zelena rješenja“ na natječaj od strane Međimurske županije te putem projekta isfinancirati korištenje T-com-ove usluge za jedinstveni broj 097 123 456 dok osobe koje rade na zaprimanju i rješavanju prijava sa Zelenog telefona odrađuju na volonterskoj bazi.ONLINE JAVNA TRIBINA UPOTREBLJAVAJTE PONOVNO I RECIKLIRAJTE !

26.05.2021.
Danas smo u suradnji s komunalnim poduzećem „MURS-EKOM“ održali treću u nizu online javnu tribinu na temu UPOTREBLJAVAJTE PONOVNO I RECIKLIRAJTE ! ČUVAJMO OKOLIŠ! . Tribinu je vodila članica ZEON-a te su tom prilikom obuhvaćene teme o recikliranju i ponovna upotreba otpada. Na početku tribine uvodnu riječ o samom projektu predstavio je direktor MURS-EKOM  Josip Sršan.  Javna tribina održana je u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“ ref. broja: KK.06.3.1.15.0003 kojeg provodi komunalno poduzeće „MURS-EKOM“ d.o.o. dok je projekt financiran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, a ZEON je uključen kao pružatelj usluga održavanja javnih tribina i radionica.

DAN PLANETA ZEMLJE/KAM SE KOJE SMEČE MEČE

23.04.2021.
Danas smo u sklopu kampanje „Kam se koje smeče meče“ obilježili jedan od najvažnijih eko datuma – Dan planeta Zemlje kroz online radionicu o potrebi odvojenog sakupljanja, odlaganja i vraćanja u reciklažni proces otpada iz kućanstva s učenicima 2. B razreda OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica. Kampanja „Kam se koje smeče meče“ uspješno se provodi od 2003. godine u suradnji s GKP „ČAKOM“ d.o.o., a sve u svrhu kako bi se djecu i mlade od najranije dobi potaknulo na recikliranje i selektivno odvajanje otpada.


23.04.2021.

Poziv na sudjelovanje u obilježavanju Dana planeta Zemlje

7.04.2021.

Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis poziva sve zainteresirane DJEČJE VRTIĆE na području Međimurske županije na sudjelovanje obilježavanja Dana planete Zemlje!
Svoje kreativne radove fotografirajte i pošaljite nam do 21.04.2021. u inbox naše Facebook stranice ili na e-mail zeonobilis@yahoo.com . Svi radovi bit će objavljeni, a oni s najviše prikupljenih lajkova biti će nagrađeni prigodnim nagradama!


Sakupljanjanje i obrade biootpada

9.03.2021.
U sklopu suradnje s komunalnim poduzećem „MURS-EKOM“ održali drugu u nizu online javnu tribinu na temu sakupljanja i obrade biootpada. Javna tribina održana je u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“ kojeg provodi komunalno poduzeće „MURS-EKOM“ d.o.o. dok je projekt financiran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Tribinu je vodila članica ZEON-a te su tom prilikom obuhvaćene teme o održivom gospodarenju otpadom. Također na početku tribine uvodnu riječ o samom projektu predstavio je direktor MURS-EKOM-a, Josip Sršan.